Dịch của 必修课 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
必修课
Tiếng Trung phồn thể
必修課

Thứ tự nét cho 必修课

Ý nghĩa của 必修课

  1. Yêu cầu khóa học
    bìxiūkè

Các ký tự liên quan đến 必修课:

Ví dụ câu cho 必修课

我只上必修课
wǒ zhī shàng bìxiūkè
Tôi chỉ tham gia khóa học thông thường
公共必修课
gōnggòng bìxiūkè
khóa học bắt buộc công cộng
专业必修课
zhuānyè bìxiūkè
khóa học bắt buộc chính
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc