必然

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 必然

  1. không thể tránh khỏi
    bìrán
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

必然灭亡
bìrán mièwáng
cái chết không thể tránh khỏi
做出必然的结论
zuò chū bìrán de jiélùn
để rút ra các kết luận cần thiết
必然结果
bìrán jiéguǒ
kết quả tất yếu

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc