Dịch của 必需品 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
必需品
Tiếng Trung phồn thể
必需品

Thứ tự nét cho 必需品

Ý nghĩa của 必需品

  1. sự cần thiết
    bìxūpǐn

Các ký tự liên quan đến 必需品:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc