Dịch của 必须的 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
必须的
Tiếng Trung phồn thể
必須的

Thứ tự nét cho 必须的

Ý nghĩa của 必须的

  1. tất nhiên rồi
    bìxū de

Các ký tự liên quan đến 必须的:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc