Dịch của 忏悔 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
忏悔
Tiếng Trung phồn thể
懺悔

Thứ tự nét cho 忏悔

Ý nghĩa của 忏悔

  1. thú nhận
    chànhu

Các ký tự liên quan đến 忏悔:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc