Dịch của 忘記 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
忘記
Tiếng Trung phồn thể
忘記

Thứ tự nét cho 忘記

Ý nghĩa của 忘記

  1. quên
    wàngjì

Các ký tự liên quan đến 忘記:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc