Dịch của 忠勇 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
忠勇
Tiếng Trung phồn thể
忠勇

Thứ tự nét cho 忠勇

Ý nghĩa của 忠勇

  1. trung thành và dũng cảm
    zhōngyǒng

Các ký tự liên quan đến 忠勇:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc