Dịch của 快拍 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
快拍
Tiếng Trung phồn thể
快拍

Thứ tự nét cho 快拍

Ý nghĩa của 快拍

  1. snap, câu chuyện
    kuàipāi

Các ký tự liên quan đến 快拍:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc