快要

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 快要

  1. chuẩn bị
    kuàiyào
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

我们可能很快要签订协议
wǒmen kěnéng hěnkuài yào qiāndìng xiéyì
chúng tôi sắp ký kết thỏa thuận
快要到啦
kuàiyào dào lā
gần đó
快要下雨了
kuàiyào xiàyǔ le
trời sắp mưa

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc