Dịch của 念頭 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
念頭
Tiếng Trung phồn thể
念頭

Thứ tự nét cho 念頭

Ý nghĩa của 念頭

  1. tư tưởng
    niàntou

Các ký tự liên quan đến 念頭:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc