Dịch của 态度 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
态度
Tiếng Trung phồn thể
態度

Thứ tự nét cho 态度

Ý nghĩa của 态度

  1. cách thức, thái độ
    tàidu

Các ký tự liên quan đến 态度:

Ví dụ câu cho 态度

采取态度
cǎiqǔ tàidu
để có một thái độ
友好的态度
yǒuhǎo de tàidu
thái độ thân thiện
对结婚的态度
duì jiéhūn de tàidu
thái độ với hôn nhân
认真的态度
rènzhēn de tàidu
lời cam kết
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc