Dịch của 怎么…就怎么来 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
怎么…就怎么来
Tiếng Trung phồn thể
怎麼…就怎麼來

Thứ tự nét cho 怎么就怎么来

Ý nghĩa của 怎么…就怎么来

  1. làm gì ... làm như vậy
    zěnme...jiù zěnme lái

Các ký tự liên quan đến 怎么…就怎么来:

Ví dụ câu cho 怎么…就怎么来

怎么高兴就怎么来
zěnme gāoxìng jiù zěnme lái
làm những gì bạn vui lòng
怎么舒服就怎么来
zěnme shūfú jiù zěnme lái
làm theo ý bạn
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc