Trang chủ>怎么一回事

Tiếng Trung giản thể

怎么一回事

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 怎么一回事

  1. Có chuyện gì vậy?
    zěnme yīhuíshì; zěnme yìhuíshì
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

过去看看怎么一回事
guòqù kànkàn zěnme yīhuíshì
đi xem chuyện gì đang xảy ra
我不明白,究竟是怎么一回事?
wǒ bù míngbái , jiūjìng shì zěnme yīhuíshì ?
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
弄清楚是怎么一回事
nòngqīngchǔ shì zěnme yīhuíshì
để tìm hiểu những gì đang xảy ra
这是怎么一回事?
zhèshì zěnme yīhuíshì ?
những gì đang xảy ra ở đây?

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc