Dịch của 怎么能不… trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
怎么能不…
Tiếng Trung phồn thể
怎麼能不…

Thứ tự nét cho 怎么能不

Ý nghĩa của 怎么能不…

  1. làm thế nào một người có thể không
    zěnme néng bù…

Các ký tự liên quan đến 怎么能不…:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc