Dịch của 怎樣 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
怎樣
Tiếng Trung phồn thể
怎樣

Thứ tự nét cho 怎樣

Ý nghĩa của 怎樣

  1. Làm sao?
    zěnyàng

Các ký tự liên quan đến 怎樣:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc