Dịch của 思維 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
思維
Tiếng Trung phồn thể
思維

Thứ tự nét cho 思維

Ý nghĩa của 思維

  1. suy nghĩ, suy nghĩ
    sīwéi

Các ký tự liên quan đến 思維:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc