Dịch của 怪味 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
怪味
Tiếng Trung phồn thể
怪味

Thứ tự nét cho 怪味

Ý nghĩa của 怪味

  1. mùi lạ
    guàiwèi

Các ký tự liên quan đến 怪味:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc