Dịch của 总经理助理 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
总经理助理
Tiếng Trung phồn thể
總經理助理

Thứ tự nét cho 总经理助理

Ý nghĩa của 总经理助理

  1. Trợ Lý Tổng Giám Đốc
    zǒngjīnglǐ zhùlǐ

Các ký tự liên quan đến 总经理助理:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc