Tiếng Trung giản thể

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 恋

  1. cảm thấy gắn bó với
    liàn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

恋着家不肯走
liàn zháo jiā bù kěn zǒu
ở nhà và không muốn rời đi
留恋
liúliàn
gắn bó với một ai đó hoặc một cái gì đó
恋旧
liànjiù
gắn bó với ngôi nhà của một người
恋家
liànjiā
bị ràng buộc với ngôi nhà
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc