Dịch của 恒星 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
恒星
Tiếng Trung phồn thể
恆星

Thứ tự nét cho 恒星

Ý nghĩa của 恒星

  1. ngôi sao
    héngxīng

Các ký tự liên quan đến 恒星:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc