Dịch của 恢復 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
恢復
Tiếng Trung phồn thể
恢復

Thứ tự nét cho 恢復

Ý nghĩa của 恢復

  1. để khôi phục, để gia hạn
    huīfù

Các ký tự liên quan đến 恢復:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc