Dịch của 恣肆 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
恣肆
Tiếng Trung phồn thể
恣肆

Thứ tự nét cho 恣肆

Ý nghĩa của 恣肆

  1. cố ý
    zìsì

Các ký tự liên quan đến 恣肆:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc