Dịch của 恶魔 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
恶魔
Tiếng Trung phồn thể
惡魔

Thứ tự nét cho 恶魔

Ý nghĩa của 恶魔

  1. ác quỷ
    èmó

Các ký tự liên quan đến 恶魔:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc