Dịch của 悉数 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
悉数
Tiếng Trung phồn thể
悉數

Thứ tự nét cho 悉数

Ý nghĩa của 悉数

  1. từng người một
    xīshù

Các ký tự liên quan đến 悉数:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc