Dịch của 悟性 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
悟性
Tiếng Trung phồn thể
悟性

Thứ tự nét cho 悟性

Ý nghĩa của 悟性

  1. bao quát
    wùxìng

Các ký tự liên quan đến 悟性:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc