Dịch của 惆怅 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
惆怅
Tiếng Trung phồn thể
惆悵

Thứ tự nét cho 惆怅

Ý nghĩa của 惆怅

  1. sầu muộn
    chóuchàng

Các ký tự liên quan đến 惆怅:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc