Dịch của 惊心 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
惊心
Tiếng Trung phồn thể
驚心

Thứ tự nét cho 惊心

Ý nghĩa của 惊心

  1. bị sốc
    jīngxīn

Các ký tự liên quan đến 惊心:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc