Dịch của 惊骇 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
惊骇
Tiếng Trung phồn thể
驚駭

Thứ tự nét cho 惊骇

Ý nghĩa của 惊骇

  1. kinh dị
    jīnghài

Các ký tự liên quan đến 惊骇:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc