Dịch của 惨烈 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
惨烈
Tiếng Trung phồn thể
慘烈

Thứ tự nét cho 惨烈

Ý nghĩa của 惨烈

  1. tuyệt vọng
    cǎnliè

Các ký tự liên quan đến 惨烈:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc