Dịch của 想要 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
想要
Tiếng Trung phồn thể
想要

Thứ tự nét cho 想要

Ý nghĩa của 想要

  1. được khao khát
    xiǎngyào

Các ký tự liên quan đến 想要:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc