Dịch của 愈发 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
愈发
Tiếng Trung phồn thể
愈發

Thứ tự nét cho 愈发

Ý nghĩa của 愈发

  1. thậm chí nhiều hơn
    yùfā

Các ký tự liên quan đến 愈发:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc