意义

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 意义

  1. Ý nghĩa
    yìyì
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

我看不出意义
wǒ kàn bù chū yìyì
Tôi không thấy vấn đề
无意义的
wú yìyì de
vô nghĩa
人生的意义
rénshēng de yìyì
Ý nghĩa của cuộc sống
重要的意义
zhòngyào de yìyì
ý nghĩa quan trọng
总意义
zǒng yìyì
ý nghĩa tổng thể

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc