Dịch của 意見 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
意見
Tiếng Trung phồn thể
意見

Thứ tự nét cho 意見

Ý nghĩa của 意見

  1. ý kiến, đề xuất
    yìjiàn

Các ký tự liên quan đến 意見:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc