Dịch của 意願 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
意願
Tiếng Trung phồn thể
意願

Thứ tự nét cho 意願

Ý nghĩa của 意願

  1. khao khát
    yìyuàn

Các ký tự liên quan đến 意願:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc