Dịch của 感悟 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
感悟
Tiếng Trung phồn thể
感悟

Thứ tự nét cho 感悟

Ý nghĩa của 感悟

  1. để nhận ra
    gǎnwù

Các ký tự liên quan đến 感悟:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc