Dịch của 慈悲 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
慈悲
Tiếng Trung phồn thể
慈悲

Thứ tự nét cho 慈悲

Ý nghĩa của 慈悲

  1. nhân từ
    cíbēi

Các ký tự liên quan đến 慈悲:

Ví dụ câu cho 慈悲

关怀与慈悲的文化
guānhuái yǔ cíbēide wénhuà
một nền văn hóa của sự đoàn kết và lòng thương xót
他有一颗慈悲的心
tā yǒu yī kē cíbēide xīn
anh ấy có một trái tim nhân ái
大发慈悲
dàfācíbēi
để bày tỏ lòng thương xót
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc