Dịch của 慢用 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
慢用
Tiếng Trung phồn thể
慢用

Thứ tự nét cho 慢用

Ý nghĩa của 慢用

  1. Ăn ngon miệng nhé
    mànyòng

Các ký tự liên quan đến 慢用:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc