Dịch của 慢走 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
慢走
Tiếng Trung phồn thể
慢走

Thứ tự nét cho 慢走

Ý nghĩa của 慢走

  1. Bảo trọng!
    mànzǒu

Các ký tự liên quan đến 慢走:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc