Dịch của 慶祝 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
慶祝
Tiếng Trung phồn thể
慶祝

Thứ tự nét cho 慶祝

Ý nghĩa của 慶祝

  1. để kỷ niệm; lễ kỷ niệm
    qìngzhù

Các ký tự liên quan đến 慶祝:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc