Dịch của 憬然 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
憬然
Tiếng Trung phồn thể
憬然

Thứ tự nét cho 憬然

Ý nghĩa của 憬然

  1. nhận biết
    jǐngrán

Các ký tự liên quan đến 憬然:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc