Dịch của 憲法 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
憲法
Tiếng Trung phồn thể
憲法

Thứ tự nét cho 憲法

Ý nghĩa của 憲法

  1. Tổ chức
    xiànfǎ

Các ký tự liên quan đến 憲法:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc