Dịch của 成套 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
成套
Tiếng Trung phồn thể
成套

Thứ tự nét cho 成套

Ý nghĩa của 成套

  1. sự hoàn chỉnh của bộ
    chéngtào

Các ký tự liên quan đến 成套:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc