Dịch của 我也是醉了 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
我也是醉了
Tiếng Trung phồn thể
我也是醉了

Thứ tự nét cho 我也是醉了

Ý nghĩa của 我也是醉了

  1. Tôi không nói nên lời
    wǒ yě shì zuì le

Các ký tự liên quan đến 我也是醉了:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc