Dịch của 我注意到了 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
我注意到了
Tiếng Trung phồn thể
我注意到了

Thứ tự nét cho 我注意到了

Ý nghĩa của 我注意到了

  1. Tôi nhận thấy rằng
    wǒ zhùyì dào le

Các ký tự liên quan đến 我注意到了:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc