Dịch của 我要笑死了 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
我要笑死了
Tiếng Trung phồn thể
我要笑死了

Thứ tự nét cho 我要笑死了

Ý nghĩa của 我要笑死了

  1. Chết cười mất thôi
    wǒ yàoxiàosǐ le

Các ký tự liên quan đến 我要笑死了:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc