Trang chủ>我还没想好

Tiếng Trung giản thể

我还没想好

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 我还没想好

  1. Tôi vẫn chưa quyết định
    wǒ hái méi xiǎnghǎo
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc