Dịch của 我马上回来 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
我马上回来
Tiếng Trung phồn thể
我馬上回來

Thứ tự nét cho 我马上回来

Ý nghĩa của 我马上回来

  1. Tôi sẽ trở lại ngay
    wǒ mǎshàng huílái

Các ký tự liên quan đến 我马上回来:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc