Dịch của 手写 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
手写
Tiếng Trung phồn thể
手寫

Thứ tự nét cho 手写

Ý nghĩa của 手写

  1. viết bằng tay
    shǒuxiě

Các ký tự liên quan đến 手写:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc