Trang chủ>手动变速箱

Tiếng Trung giản thể

手动变速箱

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 手动变速箱

  1. hộp số tay
    shǒudòng biànsùxiāng
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc