Dịch của 手工 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
手工
Tiếng Trung phồn thể
手工

Thứ tự nét cho 手工

Ý nghĩa của 手工

  1. thủ công, thủ công
    shǒugōng

Các ký tự liên quan đến 手工:

Ví dụ câu cho 手工

手工劳作
shǒugōng láozuò
thủ công
手工操作
shǒugōng cāozuò
hoạt động thủ công
手工制作的银器
shǒugōng zhìzuò de yínqì
đồ bạc thủ công
制作手工地毯
zhìzuò shǒugōng dìtǎn
thảm thủ công
手工制品
shǒugōng zhìpǐn
thủ công
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc